Rokas ēveles nažu un cirtņu asināšanas iekārtas

FL

Rokas ēvelnažu un cirtņu asināmā mašīna

Urbja asināmā mašīna

uz augšu